Våra domare dömer efter 4F
Vi kan ta in utomstående domare om behov finns.

Vi presenterar inga domare då önskemål finns enligt GDPR