Våra domare dömer efter 4F (egen ©bedömningsform)
Vi kan ta in utomstående domare om behov finns.

Vi presenterar inga domare då önskemål finns enligt GDPR