Den högsta avgiften vi har är 300 kr och rabatt får man om man har en registrerad hund i Blandis Hundregister på max 100 kr
Skulle du vilja registrera din hund i BLANDIS, så gå till följande länk
HUNDREGISTER, så finns information och avgifter där.

Vi behandlar alla era uppgifter enligt lagen om GDPR

Röd stjärna = måste vara ifylld

ÄGARUPPGIFTER

 

HUNDENS UPPGIFTER

 

Verifikation