Skip to main content

Utställningsregler

Utställningsregler

I all vår strävan inom Blandis är vi alla måna om att hundar skall trivas att vara på utställning(ar). Det skall vara en positiv upplevelse för både hundar och förare utan tvång eller våld. Vi har också Djurskyddslagar att förhålla oss till som vi alla måste följa, både på utställningar och i det normala vardagslivet.

Blandis har därför beslutat att fr.o.m. utställningsåret 2015 förtydliga och komplettera våra regler/regelverk som hundägare och utställare skall uppmärksamma, ta till sig och följa.

Blandis vill med detta få se naturliga hundar. En friställd hund som är väl omskött är en vacker hund.

Domarna, efter Blandis regelverk, ser om pälsen är vårdad (även vid pälsfällning), att tänderna är fria från plack, att klorna är klippta och inte utgör någon olägenhet för hunden. Att öronen är rena, att inga svampinfektioner eller öroninflammationer förekommer. Att hunden är frisk och sund och har en positiv attityd.

Följande regler skall efterföljas:

Koppel/halsband

  • Halsbandet får inte placeras direkt bakom hundens öron varken vid uppställning eller då ekipaget springer i ringen.
  • Det är tillåtet att ”ibland” ha spänt koppel då hund och förare kan röra sig i olika takt och fart. Det är upp till varje domare att avgöra hur mycket ”ibland” innebär.
  • Domarna premierar samarbete med slakt koppel och halsband.
  • Under väntan på och under utställning får hunden/hundarna inte kopplas upp på sätt som hindrar dem att röra sig fritt i kopplets eller fästlinans hela längd eller på annat sätt arrangeras så att hunden/hundarna inte kan röra sig fritt i sitt normala rörelsemönster. Tag hellre en promenad eller sysselsätt hunden om väntan blir för lång och hunden/hundarna blir otåliga.

Friställande av hund.

  • Det är inte tillåtet att hålla upp öronen eller svansen på hunden.
  • Det är inte tillåtet att flytta tassarna vid uppställning. Tag istället ett steg framåt eller gör en cirkelrörelse med hunden för att få den att ställa sig bättre.
  • Domarna premierar ekipage som friställer sina hundar med slakt koppel och halsband.

Hundens päls.

 • Det är inte tillåtet att använda produkter som förändrar hundens pälskvalitet såsom: Glansspray; Mjöl/potatismjöl; Svärta eller annat medel eller kemikalier som förändrar hundens ursprungsfärg och kvalitet.
 • Det är heller inte tillåtet att använda ögondroppar eller andra produkter för ögonen om det inte är på veterinärs ordination.

Hundens nos

 • våra domare kommer att lyssna och titta extra noga på hundarnas andning och nosspegel. De ska ha en lugn och jämn andning.

Övrigt

 • Alla GRUPP 1:or får rosett och kan köpa en pokal i sekretariatet
 • 2018 = BIS 1,2,3,4,5 – rosett  och Gruppvinnare får köpa pokal
  Klassindelning tikar och hanar för sig.
 • DAGENS BÄSTA HUND 1 och 2 utses i konkurrens med BIS 1/BIS 2 och får var sin pokal eller stor rosett
 • Bästa TEAMWORK får en stor pokal eller stor rosett – alla andra är placerade som 2:a och kan köpa rosett

ANMÄLAN AV FLERA HUNDAR ÄR TILLÅTET

Nu öppnar vi upp för er som har flera hundar. Du får anmäla hur många hundar du vill och känner att du klarar av att hantera.

 • Det är på ditt ansvar att ordna för att det finns hjälp att visa om flera hundar går till finalerna.
 • Detsamma gäller om flera hundar går till
  Bästa TEAMWORK FINAL då får du välja ut en hund att gå med, eller ta hjälp att hålla en hund medans du går med den ena. Det är DU och DIN HUND. som är uttagna och därför viktigt att det är du som går med båda hundarna.

Det här gör vi för att vi fått en del önskningar av de utställare som har flera hundar vill ha möjlighet att ställa fler och slippa välja.  Men som sagt, det är upp till var och en att ordna så att utställningsdagen ändå flyter på bra.

Det är tillåtet för Arrangör, Styrelsemedlem och funktionär, det är dock begränsat till två (2) hundar.

KUPERAD SVANS

 Om ägaren kan visa upp intyg på att:
• hunden är utlandsfödd och kuperad i annat land
eller
• kuperad av veterinär i Sverige pga medicinska skäl
• veterinärintyg på att hunden är född med stubbsvans

Då får den delta på samma villkor som övriga deltagande hundar.
Men man skriver in i bedömningen som en parentes?
Intyget ska uppvisas i sekretariatet vid vaccinationskontrollen innan den enskilda bedömningen görs.

Domaren utser en BÄSTA HUNDÄGARE för dagen, som enligt domarens räkning har visat på god kontakt och hundhållning trots den stressade situationen som en utställning kan innebära.

Anmälnings-Information

Anmälnings-Information

ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV BLANDIS 

Hundar registrerade i BLANDIS har alltid förtur, vid deltagartak på utställning.

(OBSERVERA! Vi kräver INTE medlemsskap eller hund registrerade i Blandis för att vara med!)

Det går att anmäla så många hundar man vill och känner att man kan hantera. 

Skicka oss ett email till info@blandis.se om ni har frågor innan ni anmäler.

HAR DU SKICKA IN ANMÄLAN OCH INTE FÅTT EN BEKRÄFTELSE INOM 3 DYGN, SÅ SKICKA EMAIL TILL vivian@blandis.se

OBS! Anmälan är bindande, och INGEN hund är anmäld och garanterad plats innan betalning är gjord till vårt swishkonto 123 033 1348 eller bankgiro 833-5861!!!

Högsta avgift är 300 kr – rabatter finns för hund registrerad i BLANDIS HUNDREGISTER.
– Hund registrerad i Blandis Hundregister 200 kr

Viktigt! REGISTRERINGSNR i BLANDIS ska alltid finnas med om man önskar full rabatt!!!

Sjuk hund på utställningsdagen: om vi ska återbetala del av utställningsavgiften, så ska ett veterinärintyg eller om du själv blir sjuk – läkarintyg – skickas till oss senast en (1) vecka efter utställningen. Vi återbetalat då 50% av avgiften.

Om din hund blir sjuk eller skadad och inte kan delta på utställningen:Då behöver vi få ett veterinärintyg med uppgifter om hunden och på vilket vis den ej kan delta.

Det intyget ska skickas så fort som möjligt till
Blandis, Kyrkvägen 12 A, 57072 FAGERHULT

Då får man tillbaka 50% av deltagaravgiften.

Vi vill även att ni undviker att ställa ut LÖPTIKAR som är i höglöp! Då det blir stressande både för tikatna och de  hanhundar som finns på området.

! O B S E R V E R A !

Det är tillåtet för arrangörer att ställa ut hundar med eller utan handler. Det är inte ägaren som bedöms utan hunden.

===================================================================================

Har du gjort ANMÄLAN  så har du ingått ett avtal om att betala avgiften.

Avgiften och anmälan ska göras in SENAST enligt anmälan innan utställningen.

 • Hund registrerad i Blandis Hundregister  200 kr
 • Övriga 300 kr (högsta avgiften)

Anmäl dig till utställning på denna länk > > >