KLASSINDELNING 2018

MINIOR 4 månader t.o.m. 5 månader
VALP 6 månader t.o.m. 8 månader
JUNIOR 9 månader t.o.m. 14 månader
UNGHUND 1 15 månader t.o.m. 23 månader
UNGHUND 2 2 år t.o.m. 3 år
ÖPPEN 4 år t.o.m. 6 år
SENIOR 7 år t.o.m. 9 år
VETERAN 10 år och äldre

BARN MED HUND
Fr.o.m. 2017 kan man anmäla detta redan vid anmälan till utställningen och vi har det på varje utställning. Rutor finns i formuläret för anmälan.

Klass 1 – ålder på barnet 5-8 år
Klass 2 – ålder på barnet 9 – 12 år

Avgiften är 40 kr

Ett krav är att hunden ska ha ett startkort till utställningen