Skip to main content

Vår Upphovsrätt

Vår Upphovsrätt

Upphovsmän, Blandis och Upphovsrätt.

Ingress:

Upphovsmännen till logotyperna är Vivian Loften och Svenerik Loften som båda är i livet.  (Svenerik Loftén avliden 2017-01-09)

Upphovsmännen till bedömningssystemet 4F, domarutbildningen inom extriörbedömning, Blandis hundregister, Hemsidor och Bloggar är firma Blandis över tid.

Då samtliga dessa Upphovsmän benämns de vidare som Upphovsmännen i detta dokument.

Logotyper:

Det finns två logotyper framtagna av Upphovsmännen:

 • Tre hundhuvuden av olika karaktär.

 • Konturbild av tre hundhuvuden där bild nr 1 är förebild.

Dessa logotyper är UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE i 70 år efter upphovsmännens död.

Om Upphovsmännen uttryckligen utser ny Upphovsman/män äger den/de rätten till logotyperna på samma villkor som de ursprungliga Upphovsmännen.

BLANDIS

Över tid har BLANDIS  skapat ett bedömningssystem som används på BLANDIS utställningar som har namnet 4F. Bedömningssystemet har arbetats fram av BLANDIS  via sammanträden och provutställningar till vad systemet är idag.

Upphovsrätten till 4F ägs av Blandis och/eller den som Blandis ger i uppdrag att förvalta 4F.

BLANDIS äger rätt att ge tillstånd till andra lokala hundklubbar att använda 4F.

Tillståndet ges skriftligt och löper på ett år i taget och/eller tills vidare.

Upphovsrätten gäller inte enbart 4F utan också det som BLANDIS idag har skapat för användning inom BLANDIS som t-ex. de Regler som BLANDIS har skapat för genomförande av aktiviteter som BLANDIS anordnar.

DOMARUTBILDNING

BLANDIS har också skapat ett system för utbildning av exteriörbedömning av hundar där enbart den person som BLANDIS utser äger rätt att dela ut behörighet i enlighet med gemensamma beslut. Det finns en domaransvarig för utbildningen. Kompendium skickas efter det att vederbörande har läst in sig på hur utbildningen går till.

HEMSIDORNA OCH BLOGG

På hemsidorna för blandis.se inkl subdomäner är det firma BLANDIS som är ansvarig för innehåll och upphovsrätt i det att inget får kopieras eller delas utan Blandis tillåtelse. I de fall tillåtelse att kopiera eller dela bifalles skall det ske med klar och tydlig källhänvisning; det gäller också citeringar, samt att man publicerar med tillstånd från firma BLANDIS.

BLOGGEN

I BLANDIS blogg återfinns allt sedan starten 1993. Artiklar m.m. är respektive upphovsmans egendom enligt samma lagar som gäller för ovanstående logotyper.

BLANDIS HUNDREGISTER

Sedan 1993 har BLANDIS byggt upp ett HUNDREGISTER, med blanketter såsom SLÄKTLEDSBEVIS m.fl. samt ett systembygge som kallas MASTER för de hundar som är registrerade i BLANDIS register.

HUNDREGISTER, REGLER, BLANKETTER, MASTERS m.fl. under en period av 25 år. Så följaktligen är det skyddat av Upphovsrättslagen.

BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Att bryta mot upphovsrätten kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år.

Storleken på böterna man får beror givetvis på hur grovt brottet är, fast lagen säger att ”den som utnyttjar ett verk ska gälda ersättning utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet”. Har brottet dessutom begåtts med avsikt eller med grov oaktsamhet så ska bötesbeloppet inte bara omfatta vederlaget för utnyttjandet, utan även omfatta ersättning för lidande eller annan skada.

Följaktligen kommer upphovsmännen till logotyperna eller dess ombud att vidta rättsliga åtgärder med en debitering av 2500 kronor per dygn i bötesbelopp som grundersättning vid otillåtet nyttjande.

Övriga intrång såsom kopiering, delning, länkning eller annat otillåtet utnyttjande av ovanstående punkter med innehållande dokument där firma BLANDIS inte medgivit tillåtelse för utnyttjande kommer att beivras och anmälas som brott mot upphovsrättslagen.

Det kommer också att gälla de personer eller organisationer som innehaft tillstånd för nyttjande men inte fått det förlängt ändå fortsätter med nyttjandet.

Vivian Loftén (f.d. Nilson)                                     Svenerik Loftén (f.d. Nilson)
Upphovsman för logotyper                                   Upphovsman för logotyper

Andra Arrangörer

Andra Arrangörer

Andra arrangörer för en och flerraser

Här kommer vi att skriva ut arrangemang som andra aktörer arrangerar. Det är INTE något som Blandis arrangerar. Utan vi endast förmedlar information vidare. Så att våra medlemmar ska få möjlighet att aktivera sig med sina hundar.

Vid utställning sker det inte efter våra 4F, förutom några som har tillstånd att använda denna bedömningsform. Skillnader i Regelverk finns också, så läs på och informera dig själv genom att läsa på respektive arrangörs information.

Har du några aktiviteter utställningar eller föreläsningar eller annat som kan vara av intresse för oss med blandraser. Kontakta då oss med ett meddelande. Så ser vi till att lägga upp det här. //Tack

REMASBLANDIS-Skåne
www.remasblandis.se

ORUST HUND Orust
www.orusthund.com

BYRACKANS HUNDKLUBB- Borås
www.byrackanhundklubb.se

HJO RUKSHUNDSKLUBB- Hjo 
www.hjobk.se

SVENSKA BULLY KENNEL KLUBB-
www.sbkk.eu

(Har du någon aktivitet,utställning,föreläsning eller annat som kan vara av intresse. Sänd då ett mail i vårt kontaktformulär.Så kan fler få ta del av informationen

RESULTATLISTOR 2012-2018

RESULTATLISTOR 2012-2018

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Utställningsregler

Utställningsregler

I all vår strävan inom Blandis är vi alla måna om att hundar skall trivas att vara på utställning(ar). Det skall vara en positiv upplevelse för både hundar och förare utan tvång eller våld. Vi har också Djurskyddslagar att förhålla oss till som vi alla måste följa, både på utställningar och i det normala vardagslivet.

Blandis har därför beslutat att fr.o.m. utställningsåret 2015 förtydliga och komplettera våra regler/regelverk som hundägare och utställare skall uppmärksamma, ta till sig och följa.

Blandis vill med detta få se naturliga hundar. En friställd hund som är väl omskött är en vacker hund.

Domarna, efter Blandis regelverk, ser om pälsen är vårdad (även vid pälsfällning), att tänderna är fria från plack, att klorna är klippta och inte utgör någon olägenhet för hunden. Att öronen är rena, att inga svampinfektioner eller öroninflammationer förekommer. Att hunden är frisk och sund och har en positiv attityd.

Följande regler skall efterföljas:

Koppel/halsband

  • Halsbandet får inte placeras direkt bakom hundens öron varken vid uppställning eller då ekipaget springer i ringen.
  • Det är tillåtet att ”ibland” ha spänt koppel då hund och förare kan röra sig i olika takt och fart. Det är upp till varje domare att avgöra hur mycket ”ibland” innebär.
  • Domarna premierar samarbete med slakt koppel och halsband.
  • Under väntan på och under utställning får hunden/hundarna inte kopplas upp på sätt som hindrar dem att röra sig fritt i kopplets eller fästlinans hela längd eller på annat sätt arrangeras så att hunden/hundarna inte kan röra sig fritt i sitt normala rörelsemönster. Tag hellre en promenad eller sysselsätt hunden om väntan blir för lång och hunden/hundarna blir otåliga.

Friställande av hund.

  • Det är inte tillåtet att hålla upp öronen eller svansen på hunden.
  • Det är inte tillåtet att flytta tassarna vid uppställning. Tag istället ett steg framåt eller gör en cirkelrörelse med hunden för att få den att ställa sig bättre.
  • Domarna premierar ekipage som friställer sina hundar med slakt koppel och halsband.

Hundens päls.

 • Det är inte tillåtet att använda produkter som förändrar hundens pälskvalitet såsom: Glansspray; Mjöl/potatismjöl; Svärta eller annat medel eller kemikalier som förändrar hundens ursprungsfärg och kvalitet.
 • Det är heller inte tillåtet att använda ögondroppar eller andra produkter för ögonen om det inte är på veterinärs ordination.

Hundens nos

 • våra domare kommer att lyssna och titta extra noga på hundarnas andning och nosspegel. De ska ha en lugn och jämn andning.

Övrigt

 • Alla GRUPP 1:or får rosett och kan köpa en pokal i sekretariatet
 • 2018 = BIS 1,2,3,4,5 – rosett  och Gruppvinnare får köpa pokal
  Klassindelning tikar och hanar för sig.
 • DAGENS BÄSTA HUND 1 och 2 utses i konkurrens med BIS 1/BIS 2 och får var sin pokal eller stor rosett
 • Bästa TEAMWORK får en stor pokal eller stor rosett – alla andra är placerade som 2:a och kan köpa rosett

ANMÄLAN AV FLERA HUNDAR ÄR TILLÅTET

Nu öppnar vi upp för er som har flera hundar. Du får anmäla hur många hundar du vill och känner att du klarar av att hantera.

 • Det är på ditt ansvar att ordna för att det finns hjälp att visa om flera hundar går till finalerna.
 • Detsamma gäller om flera hundar går till
  Bästa TEAMWORK FINAL då får du välja ut en hund att gå med, eller ta hjälp att hålla en hund medans du går med den ena. Det är DU och DIN HUND. som är uttagna och därför viktigt att det är du som går med båda hundarna.

Det här gör vi för att vi fått en del önskningar av de utställare som har flera hundar vill ha möjlighet att ställa fler och slippa välja.  Men som sagt, det är upp till var och en att ordna så att utställningsdagen ändå flyter på bra.

Det är tillåtet för Arrangör, Styrelsemedlem och funktionär, det är dock begränsat till två (2) hundar.

KUPERAD SVANS

 Om ägaren kan visa upp intyg på att:
• hunden är utlandsfödd och kuperad i annat land
eller
• kuperad av veterinär i Sverige pga medicinska skäl
• veterinärintyg på att hunden är född med stubbsvans

Då får den delta på samma villkor som övriga deltagande hundar.
Men man skriver in i bedömningen som en parentes?
Intyget ska uppvisas i sekretariatet vid vaccinationskontrollen innan den enskilda bedömningen görs.

Domaren utser en BÄSTA HUNDÄGARE för dagen, som enligt domarens räkning har visat på god kontakt och hundhållning trots den stressade situationen som en utställning kan innebära.

Klassindelning

Klassindelning

KLASSINDELNING 2018

MINIOR 4 månader t.o.m. 5 månader
VALP 6 månader t.o.m. 8 månader
JUNIOR 9 månader t.o.m. 14 månader
UNGHUND 1 15 månader t.o.m. 23 månader
UNGHUND 2 2 år t.o.m. 3 år
ÖPPEN 4 år t.o.m. 6 år
SENIOR 7 år t.o.m. 9 år
VETERAN 10 år och äldre

BARN MED HUND
Fr.o.m. 2017 kan man anmäla detta redan vid anmälan till utställningen och vi har det på varje utställning. Rutor finns i formuläret för anmälan.

Klass 1 – ålder på barnet 5-8 år
Klass 2 – ålder på barnet 9 – 12 år

Avgiften är 40 kr

Ett krav är att hunden ska ha ett startkort till utställningen