ANMÄLNINGSAVGIFTER
Hund registrerad i Blandis Hundregister 200 kr
Övriga 300 kr

Observera!
Hundar registrerade i SKK alt. SHK får deltaga men bedöms ALDRIG efter någon rasstandard utan efter Blandis 4F

Anmäles alltid på plats i Sekretariatet:
(Allt förekommer inte på varje utställning och avgifter för deltagande finns i sekretariatet).

 • Utställningens BÄSTA SVANSVIFTARE – 20 kr
  Utställningens SKALL Drottning/Kung – 20 kr
  Barn med Hund    – 40 kr
  (kan anmälas på formuläret för utställningen, men betalas på plats)
  DOGRACE                – 20 kr/start betalas vid starten
  Dogshow                    – GRATIS

ROSETTER OCH POKALER

 • HP-rosett – 40 kr
 • Gruppvinnarpokal – 100 kr
 • Rosett teamwork 2 = 30 kr